چالاكیەكانی بەشی رێنمایی كشتوكاڵی

دریژە دان بە كارو چالاكیەكانی بەشی رێنمایی كشتوكاڵی سلیمانی هەستاین بە ئەنجام دانی سیمینارێك لە سەر (بەخیوكردنی ماسی لە حەوزی هەڵواسراودا) لە هۆبەی رینمایی كشتوكاڵی دوكان بە هاوكاری هۆبەی ماسی بەمەستی پیدانی زانیاری و زانستی نوئ بە خاوەن پرۆژەكانی حەوزی ماسی.