بەرنامەی ڕێنمایی کشتوکاڵی

ئەم بڕگانە لەخۆ دەگرێت
1- چەند زانیاریەك دەربارەی گڵۆبەڕۆژەو چاندنی لەم وەرزەدا
2- بابەتێك لەسەر نەخۆشی تەبەق و هۆکارەکانی بڵاوبونەوەی ئەم نەخۆشییە لەم وەرزەدا و چارەسەرکردنی ئەم نەخۆشییە
3- هۆکارەکانی هەڵوەرینی بەر و چۆنێتی چارەسەر کردنی