یاساکانی کشتوکاڵ

یاسا وبەیان و ڕێنمایی  کشتوکاڵی حکومەت و پەرلەمانی هەرێمی کوردستان

آ- یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بەزەوی و زار.

ب-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایەت بە سامانی ئاژەڵ.

ج-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بە دارستان و باخ.

د-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بە هەڵکەندنی بیر.

س-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بەپەرەپێدانی کشتوکاڵ.

و-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بەوەزارەتی کشتوکاڵ.

م-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بە یەکێتی جوتیاران و سەندیکای ئەندازیاران.

ن-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بە بابەتی کشتوکاڵی جۆراو جۆر.

چالاکییەکان