چالاكى

له دريژه ى چالاكى و جم و جولى به ريوه به رايه تيمان (به ريوه به رايه تى كشتوكالى شاره زوور) ئه مرۆ ٦/٢٩ /٢٠٢١ ده ست به كاربوين بؤ پيدانى پسوله ى پشتگيرى به جوتياران بۆ راده ستكردنى به رهه مى گه نم بۆ سايلۆ و پرۆسه كه ش به رده وامه..