یاساو ڕێنمایی و بەیان و بریارەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ

آ-----یاساو ڕێنمایی و بەیان تایبەت بە زەوی و زار.

١-- بەیان(١)ساڵی ٢٠٠٣ ---بەیان(١)لە٢٠٠٦---بریار(١)لە ٢٠٠٨ ---بریار(١)لە٢٠٠٩ ---بەیان (١) لە٢٠١١---بەیان (٦) لە٢٠١١ ---بەیان لە ٢٠١٢---بریار لە ٢٠١٣---بەیان (٦)لە٢٠١٥--- بەیان (١)لە٢٠١٧--- بەیان (١)لە٢٠١٨--- بەیان (١)لە٢٠١٩....بەیان و بریارەکانی وەزارەت هەموویان داوای درێژکردنەوەی بریاری ژمارە (٦١١) ی تایبەت بە راستکردنەوەی هەڵەکانی تەسویە دەکات ئەمەش نمونەیەکیەتی .کلیک لێرە بکە

٢--کلیک لێرە بکەیاسای ژمارە ٣٢ی یاسای هه موارکردنی یەکەمی جێبەجی کردنی یاسای رێکخستنی مولکایەتی کشتوکاڵی لە کوردستان عێراق ژمارە ٩٠ ی ساڵی ١٩٧٥.

٣-٨٥-یاسای ژمارە ١ یاسای رێکخستنی مافی دەسکاریی زەوی وزاری کشتوکاڵی لە هە رێمی کوردستان –عێراق.کلیک لێرە بکە.

٤-٩١-ڕێنمایی ژمارە١ ی وەزارەتی کشتوکاڵ ساڵی٢٠٠٨دەربارەی یاسای ژمارە ٣٢ ی ٢٠٠٨ ی تایبەت بە هەموارکردنی یەکەمی یاسای ژمارە ٩٠ی ساڵی١٩٧٥.کلیک لێرە بکە.

٥-٩٢-ڕێنمایی ژمارە ٣ ی وەزارەتی کشتوکاڵ ساڵی٢٠٠٨تایبەت بەجێ بەجێ کردنی یاسای ژمارە ١ی ساڵی٢٠٠٨ تایبەت بەمافی بەکارهێنانی زەوی کشتوکاڵی.کلیک لێرە بکە.

٦--١٣- ڕێنمایی ژمارە ١ ی ساڵی ٢٠١٠وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبەت بە هه موار کردنی ڕینمایی ژمارە ٣ ی ساڵی ٢٠٠٨ جەسپاندنی مافی دەستکاری زەوی.کلیک لێرە بکە.

٧-١٧٩-٢٦- رێنمایی (٥)ی ساڵی ٢٠١٤ وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاوتایبەت بە یاسای (١) ی ٢٠٠٨.کلیک لێرە بکە.

٨-١٩٠-ڕێنمايی ژمارە (٧) ی ساڵی ٢٠١٥ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تايبەت بە جێبە جی کردنی ياسای ژمارە (١) ی ساڵی (٢٠٠٨) ياسای رێکخستنی مافی دەسکاری زەوی کشتوکاڵی لە هەرێمی کوردستان – عێراق.کلیک لێرە بکە.

ب.....یاساو ڕێنمایی و بەیان تایبەت بە سامانی ئاژەڵ.

١--ڕێنمایی ژمارە ١ دامەزراندنی پرۆژەی کێڵگەی بەخێوکردنی ماسی.کلیک لێرە بکە.

٢--ڕێنمایی ژمارە ٢ دامەزراندنی پرۆژەی بەخێوکردن و قەڵەوکردنی ئاژەڵە کاوێژکارەکان.کلیک لێرە بکە.

٣--ڕینمایی ژمارە ٣ دامەزراندنی پرۆژەی گۆشت و مۆڵەتدانی.کلیک لێرە بکە.

٤--ڕێنمایی ژمارە ٥ دامەزراندنی پڕۆژەی موتەکامیل و هاوبەش.کلیک لێرە بکە.

٥--ڕێنمایی ژمارە ٦ دامەزراندنی پرۆژەی هەڵهێنەرو مۆڵەتدانی.کلیک لێرە بکە.

٦--ڕێنمایی ژمارە ٧ دامەزراندنی پرۆژەی سەربڕخانەی مریشک.کلیک لێرە بکە.

٧--ڕێنمایی ژمارە ١ ڕێنمایی ڕێکخستنی کاروباری عیادە بەیتەریەکانی تایبەیت.کلیک لێرە بکە.

٨--ڕێنمایی ژمارە ٢ی ٢٠٠١ هەموارکردنی ڕێنمایی دامەزراندنی پرۆژەی کێڵگەی بەخێوکردنی ماسی ومۆڵەتدانی ژ١ی ساڵی ٢٠٠٠.کلیک لێرە بکە.

٩--ڕێنمایی ژمارە ٢ وەزارەتی کشتوکاڵ تایبەت بە جێ بە جێ کردنی سیستەمی بازنەیی تەواوکەر لە پیشەسازی پەلەوەر.کلیک لێرە بکە.

١٠--وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو ڕێنمایی ژمارە ٥ مامەلە و سەودا کردن و بەرهەمهێنانی دەرمان وفاکسین و پێداویستیە ڤێتیرنەرییەکان.کلیک لێرە بکە.

١١--ڕێنمایی ژمارە ١٠ ی ساڵی ٢٠١١ ی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو رێنماییەکانی سەرپەرشتی ڤیتێرنەری پرۆژەکانی سامانی ئاژەڵ و پەلەوەر و ماسی و کوشتارگە و کارگەکان مۆل و کومپانیاکانی بە بەرهەم هێنان و مامەلە پێکردن بە بەرووبومە ئاژەڵیەکان.کلیک لێرە بکە.

١٢--ڕێنمایی ژمارە ١٣ ساڵی ٢٠١٢ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هەموار کردنی رێنمایی سەر پەرشتی کردنی هونەری پرۆژەکانی سامانی ئاژەل ژمارە ١١ ی ساڵی ٢٠١١.کلیک لێرە بکە.

١٣--١٦٢-رێنمايی ژمارە (٥) ی ساڵی ٢٠١٣ وەزارەتی کشتۆکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تايبەت بۆ پێدانی مۆلەتی دامەزراندنی هەنگەڵان.کلیک لێرە بکە.

١٤--وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو رێنمايی ژمارە (١٠) ی ساڵی ٢٠١٣ تايبەت بە دامەزراندن و مۆلەت پێدانی پڕۆژەکانی سامانی ماسی.کلیک لێرە بکە.

١٥--ڕێنمايی ژمارە (٩) ی ساڵی ٢٠١٥ وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو ڕێنمايی تايبەت بە هەموارکردنی ڕێنماييەکانی سەرپەرشتيی ڤيتێرنێريی پرۆژەکان ژمارە (١٠) ی ٢٠١١.کلیک لێرە بکە.

١٦--ڕێنمايی ژمارە (١٠) ی ساڵی ٢٠١٥ وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو ڕێنمايی تايبەت بەبەرهەمهێنانی گۆشتی مرێشك لە هەرێمی کوردستان –عێراق.کلیک لێرە بکە.

١٧--بڕیاری ژمارە ١ ی ساڵی ٢٠٢٠ وەزارەتی کستوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبەت بە رێکخستنی هاوردەکردنی ئاژەڵی زیندوو.کلیک لێرە بکە.

ج----یاساو ڕێنمایی و بەیان تایبەت بە دارستان وباخ.

١---ڕێنمایی ژمارە ١ -ڕێنمایی جێبەجێ کردنی یاسای دارستانەکانی هەرێمی کوردستان.کلیک لێرە بکە.

٢---ڕێنمایی ژمارە ٢ بە کرێدانی پاوان.کلیک لێرە بکە.

٣---ڕینمایی ژمارە١ ی ساڵی٢٠٠٧ وەزارەتی کشتوکاڵ تایبەت بە مۆلەتدانی باخی مێوەکلیک لێرە بکە.

٤---ڕێنمایی ژمارە ٢ی وەزارەتی کشتوکاڵ تایبەت بە مۆ لەتدانی نە مامگەکلیک لێرە بکە.

٥---ڕێنمایی ژمارە ٣ ی ساڵی ٢٠٠٩ وەزارەتی کشتوکاڵ مۆلت پێدان بۆ باخچەی میوەجات.کلیک لێرە بکە.

٦---رێنمایی ژمارە ٤ ی ساڵی ٢٠٠٩ وەزارەتی کشتوکاڵ دروست کردنی رەز وباخ لەناو دارستانە سروشتییەکان.کلیک لێرە بکە.

٧--ڕێنمایی ٨-٩ ی ساڵی ٢٠١١وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو(٨) تایبەت بەمۆڵەتی خانووی پلاستیکی(٩)تایبەت بە پرۆەی قارچککلیک لێرە بکە.

٨---یاسای ژمارە ١٠ ساڵی ٢٠١٢ یاسای دارستان لە هەرێمی کوردستان _عێراق.کلیک لێرە بکە.

٩---ڕێنمایی (١) ی ساڵی ٢٠١٣وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو تایبەت گەشەێدانی بەرهەمی سەوزە لەهەرێمی کوردستان،کلیک لێرە بکە.

١٠---وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو ڕێنمایی ژمارە ٨ ی ساڵی ٢٠١٣ رێنمایی جێ بەجێ کردنی حوکمەکانی یاسای دارستان لە هه رێمی کوردستان ژمارە ١٠ ساڵی ٢٠١٢.کلیک لێرە بکە.

١١---وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو ڕێنمایی ژمارە ٩ ی ساڵی ٢٠١٣ رێنمایی پێدانی مۆڵەتی کاتی بۆدروستکردنی رەژوو.کلیک لێرە بکە.

١٢---رێنمايی ژمارە (٣) ی ساڵی ٢٠١٤ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو رێنمايی تايبەت بە هاوردە کردنی بنەتۆی سەوزە ودانەوێڵە لە هەرێمی کوردستان –عێراق.کلیک لێرە بکە.

١٣---ڕێنمايی ژمارە (٦) یساڵی ٢٠١٤ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تايبەت بە بەرهەم هێنانی بنێشت لە دار قەزوان.کلیک لێرە بکە.

١٤--١٨٣-ڕێنمایی ژمارەو ٢ ی ساڵی ٢٠١٥ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبەت بە هاوردەکردنی بنە تۆی پەتاتە لە هه رێمی کوردستان _عێراق.کلیک لێرە بکە.

١٥---ڕێنمایی ژمارە ٤ ی ساڵی ٢٠١٥ وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو تایبەت بە پێدانی مۆڵەت بۆ دامەزراندنی باخی میوە.کلیک لێرە بکە.

١٦--ڕێنمايی ژمارە (٨) ی ساڵی ٢٠١٥ وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو ڕێنمايی تايبەت بەهاوردە کردنی بەرهەمی سەوزە ميوە بۆ هەرێمی کوردستان –عێراق.کلیک لێرە بکە.

١٧---بەيانی ژمارە (٢) ی ساڵی ٢٠١٥ وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو (راگرتنی مۆڵەتی دروستکردنی رەژوو) .کلیک لێرە بکە.

١٨--بەیانی ژمارە ٢ ی ساڵی ٢٠١٧ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو کار کردنەوە بە رێنمایی پێدانی مۆ ڵەتی دروستکردنی رەژوو ژمارە ٩ ی ساڵی ٢٠١٣.کلیک لێرە بکە.

١٩---ڕێنمایی ژمارە ١ ی ساڵی ٢٠١٩ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوپێدانی مۆ لەت بۆ دامەزراندنی نەمامگە.کلیک لێرە بکە.

د-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بە هەڵکەندنی بیر.

١---ڕێنمایی ژمارە ١ ڕێنمایی تایبەت بە بیرلێدان و مۆڵەت وەرگرتنی.کلیک لێرە بکە.

٢--٥٤-بەیانی ژمارە ٨ ی وەزارەتی کشتوکال و ئاودێری کردنەوی هۆبەی وەگەڕخستن وچاککردنی بیرەئاویەکان لە قەزای ئاکرێکلیک لێرە بکە

٣---وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ڕێنمایی هەڵکەناندنی بیری ئاو ژمارە ١.کلیک لێرە بکە.

٤---رێنمايی ژمارە (٧)ی ساڵی ٢٠١٣ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو رێنمايی تايبەت بە هەڵکەندنی بيری ئاوکلیک لێرە بکە.

٥--ڕینمایی ژمارە١ ی ساڵی ٢٠١٥ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبەت بە هه ڵکەندنی بیری ئاو لە هه رێمی کوردستان_عێراق.کلیک لێرە بکە.

 

س-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بەپەرەپێدانی کشتوکاڵ.

١---بریار ژمارە(١٤) ساڵی ٢٠٠٨ دەرکردنی یاسای ژمارە٤ یاسای پاراستن وپەرەپێدانی بەربوومی کشتوکاڵ لە هه رێمی کوردستان- عێراق.کلیک لێرە بکە.

٢---ڕێنمایی(١) ژمارە ١ی ساڵی ٢٠٠٩ ی وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ پاراستن وپەرەپیدانی بەرهه می کشتوکاڵ دەرچووە.کلیک لێرە بکە.

٣---رێنمايی ژمارە (٢) ی ساڵی ٢٠١٣ وەزارەتی کشتۆکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تايبەت بە رێکخستنی گواستنەوەی پێداويستيە کشتوکاڵيەکان.کلیک لێرە بکە.

٤---رێنمايی ژمارە (٢) ی ساڵی ٢٠١٤ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هەموارکردنی رێنمايی ژمارە (٢) ی ساڵی ٢٠١٣ رێنمايی رێکخستنی گواستنەوەی پێداويستيە کشتوکاڵيەکان.کلیک لێرە بکە.

٥---ڕێنمايی ژمارە (٧) یساڵی ٢٠١٤ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ڕێنمايی کردنەوەی نوسينگەی بازرگانی کردنی کەل و پەلی کشتوکاڵی و نوسينگەی ڕاوێژکاری کشتوکاڵی.کلیک لێرە بکە.

٦---ڕێنمایی ژمارە(٦)ساڵی ٢٠١٥ هەموارکردنەوەی رێنمایی پێدانی مۆڵەت بۆ دامەزراندنی پرۆژەی قارچک ژمارە (٩) ی ٢٠١١کلیک لێرە بکە.

و-یاسا سەرەکیەکانی  تایبەت بە دامەزراندنی وەزارەتی کشتوکاڵ.

١--٧٣-بریاری ژمارە ١ ی سالی ٢٠٠٧ یاسای وەزارەتی کشتوکاڵ لە هه رێمی کوردستان- عێراق.کلیک لێرە بکە.

٢--١١٥-بریارو یاسای ژمارە ٦ ی ساڵی ٢٠١٠ یاسای وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە هه ڕیمی کوردستان – عێراق.کلیک لێرە بکە.

بەیان و رێنماییەکانی تری وەزارەتی کشت وکاڵ و ئاودێری تایبەتە بە کردنەوەی هۆبەو لق و بەش وبەرێوەبەرایەتی کشتوکاڵیەکان لە وەزارەت و پارێزگاکانی هەرێم.ئەگەر پێویستت بو بنووسە بۆمان بەم ئیمەیڵە بۆت دەنێرین  ( [email protected] )

 

م-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بە یەکێتی جوتیاران و سەندیکای ئەندازیاران.

١---رێنمایی ژمارە ٣ ساڵی ٢٠٠١ ئاسانکاری بۆ مادەی (٨) ی یاسای سەندیکای ئەندازیارە کشتوکالیەکانی ساڵی ١٩٩٩.کلیک لێرە بکە.

٢---یاسای ژمارە ١٧ یاسای یەکێتی جوتیارانی هەرێمی کوردستانی عێراق.کلیک لێرە بکە.

٣---یاسای ژمارە ١٨ یاسای پوچەڵکردنەوەی کۆمەڵە هەرەوەزییەکانی جوتیاران.کلیک لێرە بکە.

٤--٥٢-یاسای ژمارە ٤١ دووەم هەموارکردنی یاسای ژمارە ١ی هه موارکراوی ساڵی ١٩٩١ی سەندیکای ئەندازیارە کشتوکالیەکان.کلیک لێرە بکە.

 

ن-یاساو بەیان و ڕێنمایی تایبەت بە بابەتی کشتوکاڵی جۆراو جۆر.

١-یاسایی ژمارە ١٦ ی ساڵی ٢٠٢١ تایبەت بەبەرهەمهێنان و هاوردەکردنی بنەتۆوی بەرووبومەکشتوکاڵیەکان کلیک لێرە بکە

٢- دابەزاندنی هەندێ لەدەسەڵاتەکانی وەزیری کشتوکاڵ بۆ بەرێوەبەرە گشتیەکانی کشتوکاڵ.